სესხი 250
თვიური გადასახადი 67
სულ 702
ხანგრძლივობა 3
დაბრუნების თარიღი 18/09/2019