სესხი 250
თვიური გადასახადი 67
სულ 702
ხანგრძლივობა 3
დაბრუნების თარიღი 17/07/2019